Jak szukać?»

Ostatnia aktualizacja:
28.03.2022 r.
X

Elektroniczny przewodnik zawierający wielkie zasoby opracowań prezentujących ze szczegółami wszystko na temat prawa pracy i ubezpieczeń w ZUS. Przewodnik polecamy zarówno specjalistom oraz doświadczonym pracownikom działów płacowych i kadrowych, jak i osobom rozpoczynającym karierę w zawodzie oraz właścicielom firm.

Omówiono w nim krok po kroku wszystkie aspekty związane z zatrudnianiem pracownika, począwszy od zawarcia umowy do jej rozwiązania (dokumentacja kadrowo-płacowa, czas pracy, wynagrodzenia, urlopy, składki ZUS, świadczenia z FUS, zaliczka na podatek dochodowy). Zawarto również przykładowe regulaminy zakładowe. W przewodniku ujęto też zagadnienia z zakresu bhp oraz postępowania w razie wypadku przy pracy lub choroby zawodowej. Zatrudniający osoby niepełnosprawne, korzystający z pomocy z PFRON, znajdą w nim również zasady dofinansowania do wynagrodzeń tych osób.

PPK

Spis treści
I.
Sposób ustalenia stanu zatrudnienia
Każdy podmiot zatrudniający musi ustalić do jakiej kategorii należy i w jakim terminie ma obowiązek utworzenia PPK. Decydującym kryterium, od którego uzależniony jest termin, w jakim pracodawca powinien (...)
II.
Procedura wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych w firmie
Już od lipca 2019 r. pierwsza grupa pracodawców zobowiązana została do stosowania przepisów ustawy o pracowniczych planach kapitałowych. Dotyczy to podmiotów zatrudniających co najmniej 250 osób, (...)
III.
Obowiązki informacyjne podmiotu zatrudniającego
Podmiot zatrudniający przed zawarciem umowy o prowadzenie PPK może poinformować osoby zatrudnione o warunkach uczestnictwa w PPK oraz obowiązkach i uprawnieniach podmiotu zatrudniającego oraz osoby zatrudnionej związanych z uczestnictwem w PPK. (...)
IV.
PPK w nowo powstałym przedsiębiorstwie
Zasadniczo każdy podmiot zatrudniający w rozumieniu przepisów ustawy o pracowniczych planach kapitałowych zobowiązany jest do utworzenia PPK i odprowadzania wpłat na rachunki osób zatrudnionych. Jak to wygląda w przypadku (...)
V.
Zasady naliczania wpłat do PPK przez podmioty zatrudniające
Podmiot zatrudniający jest zobowiązany do: a) obliczenia i dokonania do wybranej instytucji finansowej wpłat finansowanych przez ten podmiot, b) obliczenia, pobrania od uczestnika PPK i dokonania do wybranej instytucji (...)
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Facebook