Jak szukać?»

Ostatnia aktualizacja:
25.03.2021 r.
X

Elektroniczny przewodnik zawierający wielkie zasoby opracowań prezentujących ze szczegółami wszystko na temat prawa pracy i ubezpieczeń w ZUS. Przewodnik polecamy zarówno specjalistom oraz doświadczonym pracownikom działów płacowych i kadrowych, jak i osobom rozpoczynającym karierę w zawodzie oraz właścicielom firm.

Omówiono w nim krok po kroku wszystkie aspekty związane z zatrudnianiem pracownika, począwszy od zawarcia umowy do jej rozwiązania (dokumentacja kadrowo-płacowa, czas pracy, wynagrodzenia, urlopy, składki ZUS, świadczenia z FUS, zaliczka na podatek dochodowy). Zawarto również przykładowe regulaminy zakładowe. W przewodniku ujęto też zagadnienia z zakresu bhp oraz postępowania w razie wypadku przy pracy lub choroby zawodowej. Zatrudniający osoby niepełnosprawne, korzystający z pomocy z PFRON, znajdą w nim również zasady dofinansowania do wynagrodzeń tych osób.

PPK

Spis treści
I.
Cel utworzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych
Pracownicze Plany Kapitałowe to powszechny i dobrowolny system długoterminowego oszczędzania, dostępny dla wszystkich osób zatrudnionych, które podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. Jest on tworzony nie przez (...)
II.
Sposób ustalenia stanu zatrudnienia
Każdy podmiot zatrudniający musi ustalić do jakiej kategorii należy i w jakim terminie ma obowiązek utworzenia PPK. Decydującym kryterium, od którego uzależniony jest termin, w jakim pracodawca powinien (...)
III.
Procedura wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych w firmie
Już od lipca 2019 r. pierwsza grupa pracodawców zobowiązana została do stosowania przepisów ustawy o pracowniczych planach kapitałowych. Dotyczy to podmiotów zatrudniających co najmniej 250 osób, (...)
IV.
Koszty pracodawcy związane z wnoszeniem wpłat na rachunki PPK zatrudnionych
Wpłata podstawowa finansowana przez podmiot zatrudniający ustalona została na poziomie 1,5% wynagrodzenia brutto. Co ważne, podmiot zatrudniający może zadeklarować w umowie o zarządzanie PPK dokonywanie wpłaty dodatkowej (...)
V.
Obowiązki informacyjne podmiotu zatrudniającego
Podmiot zatrudniający przed zawarciem umowy o prowadzenie PPK może poinformować osoby zatrudnione o warunkach uczestnictwa w PPK oraz obowiązkach i uprawnieniach podmiotu zatrudniającego oraz osoby zatrudnionej związanych z uczestnictwem w PPK. (...)
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Facebook