Jak szukać?»

Ostatnia aktualizacja:
28.03.2022 r.
X

Elektroniczny przewodnik zawierający wielkie zasoby opracowań prezentujących ze szczegółami wszystko na temat prawa pracy i ubezpieczeń w ZUS. Przewodnik polecamy zarówno specjalistom oraz doświadczonym pracownikom działów płacowych i kadrowych, jak i osobom rozpoczynającym karierę w zawodzie oraz właścicielom firm.

Omówiono w nim krok po kroku wszystkie aspekty związane z zatrudnianiem pracownika, począwszy od zawarcia umowy do jej rozwiązania (dokumentacja kadrowo-płacowa, czas pracy, wynagrodzenia, urlopy, składki ZUS, świadczenia z FUS, zaliczka na podatek dochodowy). Zawarto również przykładowe regulaminy zakładowe. W przewodniku ujęto też zagadnienia z zakresu bhp oraz postępowania w razie wypadku przy pracy lub choroby zawodowej. Zatrudniający osoby niepełnosprawne, korzystający z pomocy z PFRON, znajdą w nim również zasady dofinansowania do wynagrodzeń tych osób.

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych

Spis treści
I.
Podnoszenie kwalifikacji za zgodą pracodawcy
Pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje zawodowe za zgodą pracodawcy zostały przyznane uprawnienia przysługujące mu z mocy ustawy oraz dobrowolne świadczenia dodatkowe (art. 1031 § 1 K.p.). Do uprawnień ustawowych pracownika (...)
II.
Wynagrodzenie za urlop szkoleniowy i zwolnienie od pracy
Na podstawie przepisów Kodeksu pracy dokształcający się pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia za czas urlopu szkoleniowego oraz zwolnienia z całości lub części dnia pracy na czas (...)
III.
Zwrot kosztów kształcenia
Pracownik podnoszący kwalifikacje zawodowe z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą w określonych przypadkach jest zobowiązany do zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę z tytułu dodatkowych świadczeń.
IV.
Podnoszenie kwalifikacji bez zgody pracodawcy
Pracownikowi zdobywającemu lub uzupełniającemu wiedzę i umiejętności na zasadach innych, niż określone w art. 1031 - 1035 K.p., tj. bez zgody lub inicjatywy pracodawcy (przy biernej postawie pracodawcy), (...)
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Facebook