Jak szukać?»

Ostatnia aktualizacja:
10.10.2019 r.
X

Elektroniczny przewodnik zawierający wielkie zasoby opracowań prezentujących ze szczegółami wszystko na temat prawa pracy i ubezpieczeń w ZUS. Przewodnik polecamy zarówno specjalistom oraz doświadczonym pracownikom działów płacowych i kadrowych, jak i osobom rozpoczynającym karierę w zawodzie oraz właścicielom firm.

Omówiono w nim krok po kroku wszystkie aspekty związane z zatrudnianiem pracownika, począwszy od zawarcia umowy do jej rozwiązania (dokumentacja kadrowo-płacowa, czas pracy, wynagrodzenia, urlopy, składki ZUS, świadczenia z FUS, zaliczka na podatek dochodowy). Zawarto również przykładowe regulaminy zakładowe. W przewodniku ujęto też zagadnienia z zakresu bhp oraz postępowania w razie wypadku przy pracy lub choroby zawodowej. Zatrudniający osoby niepełnosprawne, korzystający z pomocy z PFRON, znajdą w nim również zasady dofinansowania do wynagrodzeń tych osób.

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych

Spis treści
I.
Podnoszenie kwalifikacji za zgodą pracodawcy  - aktualizacja
Pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje zawodowe za zgodą pracodawcy zostały przyznane uprawnienia przysługujące mu z mocy ustawy oraz dobrowolne świadczenia dodatkowe (art. 1031 § 1 K.p.). Do uprawnień ustawowych pracownika (...)
II.
Wynagrodzenie za urlop szkoleniowy i zwolnienie od pracy
Na podstawie przepisów Kodeksu pracy dokształcający się pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia za czas urlopu szkoleniowego oraz zwolnienia z całości lub części dnia pracy na czas (...)
III.
Zwrot kosztów kształcenia
Pracownik podnoszący kwalifikacje zawodowe z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą w określonych przypadkach jest zobowiązany do zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę z tytułu dodatkowych świadczeń.
IV.
Podnoszenie kwalifikacji bez zgody pracodawcy
Pracownikowi zdobywającemu lub uzupełniającemu wiedzę i umiejętności na zasadach innych, niż określone w art. 1031 - 1035 K.p., tj. bez zgody lub inicjatywy pracodawcy (przy biernej postawie pracodawcy), (...)
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl