Jak szukać?»

Ostatnia aktualizacja:
28.03.2022 r.
X

Elektroniczny przewodnik zawierający wielkie zasoby opracowań prezentujących ze szczegółami wszystko na temat prawa pracy i ubezpieczeń w ZUS. Przewodnik polecamy zarówno specjalistom oraz doświadczonym pracownikom działów płacowych i kadrowych, jak i osobom rozpoczynającym karierę w zawodzie oraz właścicielom firm.

Omówiono w nim krok po kroku wszystkie aspekty związane z zatrudnianiem pracownika, począwszy od zawarcia umowy do jej rozwiązania (dokumentacja kadrowo-płacowa, czas pracy, wynagrodzenia, urlopy, składki ZUS, świadczenia z FUS, zaliczka na podatek dochodowy). Zawarto również przykładowe regulaminy zakładowe. W przewodniku ujęto też zagadnienia z zakresu bhp oraz postępowania w razie wypadku przy pracy lub choroby zawodowej. Zatrudniający osoby niepełnosprawne, korzystający z pomocy z PFRON, znajdą w nim również zasady dofinansowania do wynagrodzeń tych osób.

FEP

Spis treści
I.
Obowiązek opłacania składki na FEP
1.
Kto i za kogo opłaca składkę na FEP?
Zasady i tryb opłacania składki na Fundusz Emerytur Pomostowych (FEP) określa ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 965 ze zm.). Zgodnie z jej regulacjami, (...)
2.
Okres obowiązkowej składki na FEP
Obowiązek opłacania składki na FEP powstał od 1 stycznia 2010 r. za pracownika, który urodził się po 31 grudnia 1948 r. i wykonuje prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym (...)
II.
Podstawa wymiaru składki na FEP i jej wysokość
Podstawę wymiaru składki na FEP stanowi podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, o której mowa w art. 18 ust. 1-2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Stanowi ją więc przychód (...)
III.
Wykaz prac w szczególnych warunkach i o szczególnym charakterze
Prace w szczególnych warunkach to prace związane z czynnikami ryzyka, które z wiekiem mogą z dużym prawdopodobieństwem spowodować trwałe uszkodzenie zdrowia. Wykonywane są w szczególnych warunkach środowiska pracy, determinowanych siłami (...)
IV.
Czy za pracownika niepełnoetatowego należy opłacać składkę na FEP?
Składkę na FEP w wysokości 1,5% opłacają pracodawcy (z własnych środków) za pracowników, którzy spełniają łącznie następujące warunki: urodzili się po dniu 31 grudnia 1948 r. i wykonują (...)
V.
Praca w szczególnych warunkach i o szczególnym charakterze wykonywana sporadycznie lub przez część miesiąca
1.
Sporadyczne wykonywanie prac szczególnych lub o szczególnym charakterze
Obowiązek dokonania kwalifikacji pracy danego pracownika jako pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze spoczywa na pracodawcy. To on bowiem, zgodnie z art. 41 ust. 4 pkt 2 ustawy pomostowej, (...)
2.
Wykonywanie pracy "szczególnej" przez część miesiąca
W przypadku, gdy rozpoczęcie lub zakończenie wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze przypada w trakcie miesiąca (tj. gdy data rozpoczęcia lub zakończenia wykonywania tego rodzaju pracy (...)
VI.
Obowiązek prowadzenia ewidencji i przekazywania zgłoszenia ZUS ZSWA
1.
Prowadzenie ewidencji osób wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze
Pracodawca zatrudniający pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze jest obowiązany prowadzić: wykaz stanowisk pracy, na których są wykonywane prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze; (...)
2.
Zgłoszenie ZUS ZSWA
Oprócz obowiązku opłacania składki na FEP za pracowników (urodzonych po 31 grudnia 1948 r.) wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz prowadzenia ewidencji takich pracowników, (...)
VII.
Składka na FEP tylko do wysokości limitu podstawy wymiaru składek emerytalno-rentowych
Podstawę wymiaru składki na FEP stanowi podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, czyli przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu zatrudnienia w ramach (...)
VIII.
Składka na FEP od nagrody rocznej
Podstawę wymiaru składek na FEP stanowi podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe określona w art. 18 ust. 1-2, ust. 8 oraz w art. 21 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (art. 36 ustawy o emeryturach (...)
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Facebook