Jak szukać?»

Ostatnia aktualizacja:
28.03.2022 r.
X

Elektroniczny przewodnik zawierający wielkie zasoby opracowań prezentujących ze szczegółami wszystko na temat prawa pracy i ubezpieczeń w ZUS. Przewodnik polecamy zarówno specjalistom oraz doświadczonym pracownikom działów płacowych i kadrowych, jak i osobom rozpoczynającym karierę w zawodzie oraz właścicielom firm.

Omówiono w nim krok po kroku wszystkie aspekty związane z zatrudnianiem pracownika, począwszy od zawarcia umowy do jej rozwiązania (dokumentacja kadrowo-płacowa, czas pracy, wynagrodzenia, urlopy, składki ZUS, świadczenia z FUS, zaliczka na podatek dochodowy). Zawarto również przykładowe regulaminy zakładowe. W przewodniku ujęto też zagadnienia z zakresu bhp oraz postępowania w razie wypadku przy pracy lub choroby zawodowej. Zatrudniający osoby niepełnosprawne, korzystający z pomocy z PFRON, znajdą w nim również zasady dofinansowania do wynagrodzeń tych osób.

Zaliczki (podatek) od dochodów (przychodów) z umów zlecenia i o dzieło

Spis treści
I.
Zasady ogólne
Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwana dalej: updof, w art. 10 wymienia różne źródła przychodów. Wśród nich, obok stosunku pracy i stosunków pokrewnych, (...)
II.
Pobór zaliczki na podatek
1.
Regulacje ogólne  - aktualizacja
Od przychodu uzyskanego z tytułu umowy zlecenia i o dzieło, o których mowa w art. 13 pkt 8 updof, pobierana jest zaliczka na podatek w dwóch przypadkach. Z poborem zaliczki mamy do czynienia, gdy (...)
2.
Wniosek o niepobieranie zaliczek na podatek
W 2022 r. zleceniobiorcy/wykonawcy dzieła przysługuje prawo złożenia wniosku o niepobieranie zaliczek. Wniosek taki może złożyć podatnik, który spełnia dwa warunki: 1) jego roczne dochody nie przekroczą ilorazu kwoty (...)
3.
Zasady szczególne  - aktualizacja
W Dz. U. z 2022 r. pod poz. 28 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2022 r. w sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy od (...)
III.
Pobór zryczałtowanego podatku
Dla niektórych umów zlecenia i o dzieło, o których mowa w art. 13 pkt 8 updof, ustawodawca przewiduje szczególny sposób opodatkowania. Został on określony w art. 30 ust. 1 pkt 5a updof. Polega on na (...)
IV.
Opodatkowanie umowy o dzieło z przeniesieniem praw autorskich  - aktualizacja
W interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 26 marca 2013 r. nr IPPB2/415-18/13-2/MG czytamy, że "(…) W świetle zapisu art. 10 ust. 1 pkt 7 w związku z art. 18 ustawy o podatku dochodowym od (...)
V.
Zaliczki (podatek) od umów cywilnoprawnych - w przykładach  - aktualizacja
Zasady zaokrąglenia składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, podstawy opodatkowania i kwoty podatku: kwoty składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne - zaokrągla się do pełnych groszy w górę, jeżeli (...)
VI.
Przekazywanie zaliczek (podatku) oraz składanie deklaracji
Płatnik ma obowiązek przekazać pobrane zaliczki od: świadczeń z tytułu działalności wykonywanej osobiście na podstawie umowy zlecenia lub o dzieło, o której mowa w art. 13 pkt 8 updof,  należności z tytułu praw autorskich (...)
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Facebook