Jak szukać?»

Ostatnia aktualizacja:
28.03.2022 r.
X

Elektroniczny przewodnik zawierający wielkie zasoby opracowań prezentujących ze szczegółami wszystko na temat prawa pracy i ubezpieczeń w ZUS. Przewodnik polecamy zarówno specjalistom oraz doświadczonym pracownikom działów płacowych i kadrowych, jak i osobom rozpoczynającym karierę w zawodzie oraz właścicielom firm.

Omówiono w nim krok po kroku wszystkie aspekty związane z zatrudnianiem pracownika, począwszy od zawarcia umowy do jej rozwiązania (dokumentacja kadrowo-płacowa, czas pracy, wynagrodzenia, urlopy, składki ZUS, świadczenia z FUS, zaliczka na podatek dochodowy). Zawarto również przykładowe regulaminy zakładowe. W przewodniku ujęto też zagadnienia z zakresu bhp oraz postępowania w razie wypadku przy pracy lub choroby zawodowej. Zatrudniający osoby niepełnosprawne, korzystający z pomocy z PFRON, znajdą w nim również zasady dofinansowania do wynagrodzeń tych osób.

Rozliczanie przychodów otrzymanych przez podatnika do ukończenia 26 roku życia

Spis treści
I.
Rozliczanie przychodów otrzymanych przez podatnika do ukończenia 26 roku życia
1.
Ogólne regulacje  - aktualizacja
Ustawą z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. poz. 1394), zwaną (...)
2.
Stosowanie zwolnienia
Płatnik stosuje zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148 updof z mocy ustawy, tzn. podatnik (pracownik, zleceniobiorca) nie musi w tym celu składać oświadczenia. Płatnik nie będzie miał obowiązku pozyskiwania od podatnika (...)
3.
Koszty uzyskania przychodu  - aktualizacja
Nadwyżka przychodu, tj. kwota przekraczająca limit przychodów wolnych od podatku (w 2022 r. - 85.528 zł) podlega opodatkowaniu na zasadach właściwych dla źródła, z którego te przychody zostały uzyskane (stosunek pracy, (...)
4.
Odliczanie składek na ubezpieczenia społeczne i składki na ubezpieczenie zdrowotne  - aktualizacja
Zwolnienie od podatku przychodów ze stosunku pracy czy ze zlecenia nie zmienia zasad rozliczania składek ZUS. Przy czym w zakresie składki zdrowotnej należy uwzględnić szczególne uregulowania. W myśl art. 83 ust. 3 (...)
5.
Odpowiedzi na pytania Czytelników  - aktualizacja
Jeżeli przychody pracownika są  w całości zwolnione od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 updof, to pracodawca odstępuje od poboru zaliczki na podatek od wypłacanego wynagrodzenia. Niestety przychody korzystające z tego zwolnienia podlegają oskładkowaniu. Płatnik (...)
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Facebook