Jak szukać?»

Ostatnia aktualizacja:
28.03.2022 r.
X

Elektroniczny przewodnik zawierający wielkie zasoby opracowań prezentujących ze szczegółami wszystko na temat prawa pracy i ubezpieczeń w ZUS. Przewodnik polecamy zarówno specjalistom oraz doświadczonym pracownikom działów płacowych i kadrowych, jak i osobom rozpoczynającym karierę w zawodzie oraz właścicielom firm.

Omówiono w nim krok po kroku wszystkie aspekty związane z zatrudnianiem pracownika, począwszy od zawarcia umowy do jej rozwiązania (dokumentacja kadrowo-płacowa, czas pracy, wynagrodzenia, urlopy, składki ZUS, świadczenia z FUS, zaliczka na podatek dochodowy). Zawarto również przykładowe regulaminy zakładowe. W przewodniku ujęto też zagadnienia z zakresu bhp oraz postępowania w razie wypadku przy pracy lub choroby zawodowej. Zatrudniający osoby niepełnosprawne, korzystający z pomocy z PFRON, znajdą w nim również zasady dofinansowania do wynagrodzeń tych osób.

Dokumentacja zasiłkowa

Spis treści
I.
Dokumentacja zasiłkowa
Osoby podlegające ubezpieczeniu społecznemu w razie choroby i macierzyństwa po zaistnieniu danego ryzyka mogą skorzystać z przewidzianego na tę okoliczność świadczenia. Aby jednak mogło być ono przyznane, trzeba (...)
1.
Dokumentowanie prawa do zasiłku chorobowego
Przy ustalaniu prawa do zasiłku chorobowego i jego wysokości dowodami stwierdzającymi czasową niezdolność do pracy z powodu choroby, pobyt w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej są zaświadczenia lekarskie.
2.
Dokumentowanie prawa do świadczenia rehabilitacyjnego
Jeśli ubezpieczony, mimo wykorzystania pełnego okresu zasiłkowego, nadal jest niezdolny do pracy i jednocześnie dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza rokują odzyskanie zdolności do pracy, może korzystać (...)
3.
Dokumentowanie prawa do zasiłku macierzyńskiego
Dokumenty do wypłaty zasiłku macierzyńskiego w razie: urodzenia dziecka:   za okres przed porodem - zaświadczenie lekarskie wystawione na zwykłym druku określającym przewidywaną datę porodu; od dnia porodu - (...)
4.
Dokumentowanie prawa do zasiłku opiekuńczego
Postępowanie w sprawie zasiłku opiekuńczego wszczyna się na podstawie wniosku osoby ubezpieczonej. Zakres danych wniosku o zasiłek opiekuńczy określony został w załączniku nr 6 do rozporządzenia. Wniosek o zasiłek opiekuńczy może (...)
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Facebook