Jak szukać?»

Ostatnia aktualizacja:
11.02.2021 r.
X

Elektroniczny przewodnik zawierający wielkie zasoby opracowań prezentujących ze szczegółami wszystko na temat prawa pracy i ubezpieczeń w ZUS. Przewodnik polecamy zarówno specjalistom oraz doświadczonym pracownikom działów płacowych i kadrowych, jak i osobom rozpoczynającym karierę w zawodzie oraz właścicielom firm.

Omówiono w nim krok po kroku wszystkie aspekty związane z zatrudnianiem pracownika, począwszy od zawarcia umowy do jej rozwiązania (dokumentacja kadrowo-płacowa, czas pracy, wynagrodzenia, urlopy, składki ZUS, świadczenia z FUS, zaliczka na podatek dochodowy). Zawarto również przykładowe regulaminy zakładowe. W przewodniku ujęto też zagadnienia z zakresu bhp oraz postępowania w razie wypadku przy pracy lub choroby zawodowej. Zatrudniający osoby niepełnosprawne, korzystający z pomocy z PFRON, znajdą w nim również zasady dofinansowania do wynagrodzeń tych osób.

Elektronizacja akt osobowych

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją (Dz. U. z 2018 r. poz. 357) rozszerzyła zakres stosowania postaci elektronicznej na całość tworzonej i przechowywanej przez pracodawcę dokumentacji pracowniczej. Od 1 stycznia 2019 r. obowiązuje zasada, że dokumentacja pracownicza prowadzona i przechowywana w postaci elektronicznej jest równoważna z dokumentacją pracowniczą prowadzoną i przechowywaną w postaci papierowej (art. 9411 K.p.). Należy podkreślić, że pracodawca ma jedynie możliwość, a nie obowiązek prowadzenia dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy w wersji elektronicznej. Od jego decyzji zależy, czy skorzysta z tej możliwości. Jeżeli pracodawca postanowi zmienić postać prowadzonej dotychczas dokumentacji (m.in. z papierowej na elektroniczną), musi dopełnić określonych formalności. W takim przypadku nie jest on natomiast ograniczony żadnym maksymalnym terminem wprowadzenia nowej postaci (elektronicznej) dokumentacji pracowniczej. Może to uczynić w dowolnym momencie roku kalendarzowego. Szczegółowe zasady prowadzenia e - dokumentacji określa rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2369), dalej rozporządzenie dokumentacyjne.

Aby uzyskać dostęp do Przewodnika Kadrowego on-line:

Zaloguj się

Przywilej korzystania z dostępu do Przewodników on-line (w tym do Przewodnika Kadrowego on-line) przysługuje Prenumeratorom kompletu pięciu specjalistycznych Czasopism dla Księgowych w wersji papierowej (komplet promocyjny nr 1 lub 2) i/lub Abonentom internetowego Serwisu Głównego Księgowego.

Przejdź do Panelu logowania »

Zamów komplet promocyjny nr 1 lub nr 2
i zyskaj najwięcej korzyści !

  • Komplet promocyjny nr 1
    (wszystkie Czasopisma
    + Gazeta Podatkowa)
  • Komplet promocyjny nr 2
    (wszystkie Czasopisma)
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Facebook